GIA DỤNG THIÊN DUYÊN CHUYÊN SỈ HÀNG GIA DỤNG, HÀNG BÁN ONLINE, LIVESTREAM GIÁ TỐT NHẤT ZALO SỈ: 0903 078 470 và 0932 109 608
  • Thời gian làm việc
  • T2-T6: 8h30 AM - 17h30 PM
  • T7: 8h30 AM - 16h00 PM

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập) sẽ cung cấp các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng cho website www.giadungthienduyen.com, áp dụng cho cả khách ghé thăm hoặc người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web này. Bằng viêc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã chỉ ra rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng các trang web của chúng tôi.

và đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dù phát sinh và có phải là do sự vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay không, ngay cả khi có thể dự đoán trước được, miễn là điều kiện này không ngăn cản được yêu cầu bồi thường mất mát hoặc hư hỏng tài sản hữu hình của bạn bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp mà không bị loại trừ bởi bất kỳ loại nào được nêu ra ở trên.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với việc khai báo sai hoặc khai sai đối với vấn đề cơ bản cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC NHẬN TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Hợp đồng cung cấp hàng hoá được thiết lập thông qua trang web OnlineShop của chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện cung cấp của chúng tôi.

KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm việc đó một cách công bằng và hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức liên kết nào, chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi nếu không có.

Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi sự cho phép liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các tôn trọng với các tiêu chuẩn nội dung (ở trên).

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi khác với quy định nêu trên.

CÁC LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Trường hợp trang web của chúng tôi chứa liên kết tới các trang web và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

Zalo
Zalo